Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Komorovský, Ján, 1924-2012
Dátum narodenia: 02.06.1924
Miesto narodenia: Trenčín
Dátum úmrtia alebo zániku: 20.03.2012
Miesto úmrtia alebo zániku: Trenčín

Odbor pôsobenia: religionista, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ, jazykovedec, prekladateľ, vedecký pracovník
Pôsobenie alebo činnosť: Trenčín
Pôsobenie alebo činnosť: Dubnica nad Váhom: 1961-1969, Strojárske a metalurgické závody

Citácia: personálna kartotéka
Citácia: Slovenskí jazykovedci / L. Dvonč. - Martin: Matica slovenská, 1987. - S. 473-475
Zakladateľ slovenskej religionistiky.