Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Marták, Ján, 1903-1982
Dátum narodenia: 10.08.1903
Miesto narodenia: Dolné Srnie
Dátum úmrtia alebo zániku: 24.10.1982
Miesto úmrtia alebo zániku: Bratislava

Odbor pôsobenia: literárny vedec, prekladateľ
Pôsobenie alebo činnosť: Nové Mesto nad Váhom: 1917-1918, Maďarské reálne gymnázium, 1921-1925, Reformné reálne gymnázium
Pôsobenie alebo činnosť: Trenčín: 1919-1921, Reálne gymnázium

Citácia: Literárne osobnosti podjavorinského kraja.- Nové Mesto nad Váhom: Tising, 2009, Slovenská vlastiveda.II, Trenčianska župa.- RK 500.- S. 104, Slovenský biografický slovník. IV, M-Q.- Martin : Matica slovenská, 1990.- S. 87-89
Citácia: Literárne osobnosti podjavorinského kraja.- Nové Mesto nad Váhom : Tising, 2009.- S. 124 RK 3952
Citácia: Biografický lexikón Slovenska. VI. zv., M-N.- Martin : Slovenská národná knižnica, 2017.- S. 214-216
Tajomník a neskôr správca Matice slovenskej. Od r. 1972 žil v Bratislave. Ako literárny historik sa zameral na obdobie slov. romantizmu, najmä na osobnosť Jána Bottu. Venovla sa i ochotníckemu divadlu, ktorého dejiny priblížil v monografii Ochotnícka činohra 1918-1944. S manželkou prekladal svetovú dramatickú tvobu.