Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bednárik, Rudolf, 1903-1975
Dátum narodenia: 17.11.1903
Miesto narodenia: Nové Mesto nad Váhom
Dátum úmrtia alebo zániku: 25.09.1975
Miesto úmrtia alebo zániku: Bratislava

Odbor pôsobenia: pedagóg, etnograf, univerzitný profesor
Pôsobenie alebo činnosť: Nové Mesto nad Váhom (Slovensko): 1914-1923, gymnázium
Citácia: Biografický lexikón Slovenska 1.- Martin: SNK, 2002.-S. 296-297
Prispel k rozvoju národopisu na Slovensku po 2. svet. vojne. Pôvodca pokusu o ucelený výklad slov. ľud. kultúry "Duchovná a hmotná kultúra slov. ľudu" (1943)