Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Hlbina, Pavol Gašparovič, 1908-1977
Dátum narodenia: 13.05.1908
Miesto narodenia: Veľké Kršteňany
Dátum úmrtia alebo zániku: 21.10.1977
Miesto úmrtia alebo zániku: Bobot

Odbor pôsobenia: básnik, prekladateľ, literárny kritik, katolícky kňaz
Pôsobenie alebo činnosť: Bobot: od r. 1945
Pôsobenie alebo činnosť: Považská Bystrica: 1940-1942
Gašparovič-Hlbina, PavolCitácia: Biografický lexikón Slovenska : III, G-H. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2007. - S. 462
Citácia: Literárnym Považím / Jozef Borčányi. - Žilina : SCIENTIA MEDICA, 1994. - S. 23-25
Citácia: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska / Július Pašteka a kolektív. - Bratislava : Lúč, 2000. - S. 487 - 488
Citácia: Túry do literatúry : po literárnych stopách Slovenska / Jaroslav Rezník. - 2. vyd. - Bratislava : Slovart, 2012. - S. 128
Citácia: Slovenský biografický slovník : II, E-J. - Martin : Matica slovenská, 1987. - S. 337
Citácia: Umenie sa mení, krása je večná / Peter Cabadaj. - In: Národný kalendár. - Martin : Matica slovenská, 2015. - S. 181-182
Predstaviteľ katolíckej moderny. Od r. 1945 pôsobil ako kňaz v Bobote, kde i zomrel. Ako literárny kritik a teoretik sa polemicky vyjadroval k súvekej knižnej produkcii, venoval sa osobitne nastupujúcej básnickej generácii.