Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Krčméry, Štefan, 1892-1955
Dátum narodenia: 26.12.1892
Miesto narodenia: Mošovce
Dátum úmrtia alebo zániku: 15.02.1955
Miesto úmrtia alebo zániku: Pezinok

Odbor pôsobenia: evanjelický kňaz, básnik, literárny kritik, literárny historik, prekladateľ
Pôsobenie alebo činnosť: Krajné: 1915-1916
Citácia: Encykopédia Slovenska, Biografický lexikón Slovenska. V, Km-L.- Martin : SKN, 2013.- S.358-360
Lrátky čas pôsobil ako kaplán v Krajnom. Správca Matice slovenskej. Jeden zo signatárov Martinskej deklarácie z 30.októbra 1918.