Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Poliak, Ján, 1929-1977
Dátum narodenia: 13.03.1929
Miesto narodenia: Horná Ves
Dátum úmrtia alebo zániku: 16.09.1977
Miesto úmrtia alebo zániku: Bratislava

Odbor pôsobenia: literárny kritik, publicista, spisovateľ
Pôsobenie alebo činnosť: Bánovce nad Bebravou
Citácia: Encyklopédia Slovenska, IV.zväzok, Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia
Citácia: autority (SR), Encyklopédia slovenských spisovateľov. II. zv. - Bratislava: Obzor, 1984, s. 44-45, PD
Citácia: Klátik, Z.: O literatúre pre mládež. - Bratislava: 1961, PD, Podoby a premeny literatúry pre mládež. - Bratislava: 1970, PD
Citácia: Slovenský biografický slovník. IV. zv. - Martin: Matica slovenská, 1990, s. 505-506, PD, Encyklopédia Slovenska. IV. zv. - Bratislava: Veda, 1980, s. 394, PD
Kritik literatúry pre mládež. Robil redaktora vo vydavateľstve Mladé letá. Študoval na učiteľskej akadémii v Bánovciach nad Bebravou a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Patrí k zakladateľskej generácii literárnych vedcov, ktorí sa sústavne venovali výskumu slovenskej literatúry pre deti a mládež. Podieľal sa na tvorbe učebníc literatúry pre deti a mládež, zostavil výbery z diel slov. spisovateľov, pripravil antológie ľudových rozprávok a povestí. Dielo: Literatúra, mládež a súčasnosť. - Bratislava, 1963 ; Podoby a premeny literatúry pre mládež. - Bratislava, 1970 ; V službách detskej literatúry. - Bratislava, 1983 ; Rozhovory o literatúre pre mládež. - Bratislava, 1978, ...