Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Mrva, Ivan, 1954-
Dátum narodenia: 195410
Miesto narodenia: Trenčín

Odbor pôsobenia: historik, vysokoškolský pedagóg, odborný spisovateľ
Pôsobenie alebo činnosť: Trenčín: do svojich 10 rokov, Základná škola, Pionierska ulica
Citácia: Mrva, Ivan: Slovenské dejiny : pre každého.- Bratislava : Perfekt, 2016.- S. [136]
Do 10 rokov žil v Trenčíne. Potom sa s rodičmi presťahoval do Bratislavy. Po strednej škole študoval na FFUK archívnictvo a históriu. Po pracovnom pomere v Slovenskom národnom archíve a v archívoch Slov. národ. galérie 13 rokov pôsobil Historickom ústave SAV. Od r. 2002 pôsobí sko vysokoškolský pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Žije v Bratislave. Je riaditeľom Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.