Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 284168 299463
EE E-knihy 597 0 26.11.2020
ST Staré tlače 0 0
PR Periodiká retro 9 15 31.12.1988
KN Knihy 130443 216013 13.01.2021
MP [MP] 463 517 06.06.2017
AK Príväzky 31 0 08.11.2016
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 4623 4786 22.08.2019
AN Články 143459 0 26.01.2021
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
SD Špeciálne dokumenty 2343 3150 29.04.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 748 884 26.06.2020
SH Stolné hry 31 33 16.09.2020
AV Audiovizuálne médiá 673 792 18.12.2020
PE Periodiká 748 73273 26.01.2021
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0