Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 281541 292666
EE E-knihy 7855 0 04.06.2020
ST Staré tlače 0 0
PR Periodiká retro 9 15 31.12.1988
KN Knihy 128850 212698 01.06.2020
MP [MP] 463 518 06.06.2017
AK Príväzky 32 0 12.02.2020
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 4623 4786 22.08.2019
AN Články 135172 0 03.06.2020
BR Brožúry 2 0 09.02.2015
ZK Zvukové knihy 0 0
SD [SD] 2343 3150 29.04.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 756 895 17.01.2020
SH Stolné hry 19 20 06.12.2019
AV Audiovizuálne médiá 669 788 19.05.2020
PE Periodiká 748 69796 03.06.2020
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0