Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 265582 293219
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 0 0
PR Periodiká retro 9 15 31.12.1988
KN Knihy 128342 214430 06.09.2019
MP [MP] 463 518 06.06.2017
AK Príväzky 31 0 08.11.2016
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 4622 4785 30.04.2019
AN Články 127629 0 14.09.2019
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
SD [SD] 2325 3115 27.02.2019
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 755 896 23.01.2019
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 664 783 19.07.2019
PE Periodiká 742 68677 14.09.2019
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0