Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 284227 294684
EE E-knihy 7957 0 05.08.2020
ST Staré tlače 0 0
PR Periodiká retro 9 15 31.12.1988
KN Knihy 129013 213188 29.07.2020
MP [MP] 463 518 06.06.2017
AK Príväzky 32 0 12.02.2020
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 4623 4786 22.08.2019
AN Články 137582 0 04.08.2020
BR Brožúry 1 0 09.02.2015
ZK Zvukové knihy 0 0
SD Špeciálne dokumenty 2343 3150 29.04.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 757 896 26.06.2020
SH Stolné hry 29 30 16.06.2020
AV Audiovizuálne médiá 669 788 19.05.2020
PE Periodiká 749 71313 04.08.2020
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0