Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 295508 301800
EE E-knihy 958 0 26.11.2021
ST Staré tlače 0 0
PR Periodiká retro 9 15 31.12.1988
KN Knihy 132276 216749 12.11.2021
MP [MP] 463 516 06.06.2017
AK Príväzky 17 0 08.11.2016
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 4624 4787 21.05.2021
AN Články 152605 0 25.11.2021
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
SD Špeciálne dokumenty 2343 3151 29.04.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 749 884 10.02.2021
SH Stolné hry 37 45 13.04.2021
AV Audiovizuálne médiá 674 791 27.10.2021
PE Periodiká 753 74862 25.11.2021
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0