Výsledok vyhľadávania | VKMR v Trenčíne https://katalog.tsk.sk/library/vkmr/search/by-authority/475575/rss Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Stanislav, Ján, 1904-1977 Poznanie mu bolo svätenou vodou... :štyridsať rokov večného diela oddaného jazykovedca profesora Ján Stanislava. / Stanislavová, Denisa Ján Stanislav a slovenská slavistika / Odkryté mená slovenských miest a dedín/ Stanislav, Ján, 1904-1977 Slovenský juh v stredoveku. Stanislav, Ján, 1904-1977 Slovenský juh v stredoveku. Stanislav, Ján, 1904-1977 Slovenská liturgia na Slovensku a sídlo Metodovo a Gorazdovo Stanislav, Ján, 1904-1977 K jazykovednému dielu Antona Bernoláka :Kritické vydanie spisov Dissertatio a Orthographia / Stanislav, Ján, 1904-1977 Liptovské nárečia :15 obrazov a 12 máp / Stanislav, Ján, 1904-1977 Ríša veľkomoravskásborník vedeckých prác Stanislav, Ján, 1904-1977 Ríša veľkomoravskásborník vedeckých prác Stanislav, Ján, 1904-1977 Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a MetodaPanonsko-moravské legendy Stanislav, Ján, 1904-1977 Slovenský juh v stredoveku 2 / Stanislav, Ján, 1904-1977 Dejiny slovenského jazyka. Syntax 1 / Stanislav, Ján, 1904-1977 Dejiny slovenského jazyka. Syntax 2 / Stanislav, Ján, 1904-1977 Dejiny slovenského jazyka. Úvod a hláskoslovie / Stanislav, Ján, 1904-1977 Dejiny slovenského jazyka. Texty / Stanislav, Ján, 1904-1977 Dejiny slovenského jazyka. Tvaroslovie / Stanislav, Ján, 1904-1977 Dejiny slovenského jazyka. Úvod a hláskoslovie / Stanislav, Ján, 1904-1977 Slovenská výslovnosť :Príručka pre umelcov a iných verejných pracovníkov / Stanislav, Ján, 1904-1977 Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši / Stanislav, Ján, 1904-1977