Suchergebnisse | VKMR v Trenčíne https://katalog.tsk.sk/library/vkmr/search/rss?q=mikrobiologia&lang=DE&pageSize=50 Suchergebnisse Mikrobiológia / Veterány, Ladislav Mikrobiológia / Fjodorov, Michail Vasiľjevič Mikrobiológia / Javoreková, Soňa Mikrobiológia / Hudecová, Daniela, 1948- Mikrobiológia. Števlíková, Tatiana Mikrobiológia potravín / Tančinová, Dana Technická mikrobiológia / Haľama, Dušan Mikrobiológia vody / Daubner, Imrich Všeobecná mikrobiológia / Petrovičová, Anna Poľnohospodárska mikrobiológia / Marendiak, Drahomír Všeobecná mikrobiológia / Betina, Vladimír, 1930-2006 Potravinárska mikrobiológia / Arpai, Ján Mikrobiológia I. pre chemické študijné odbory / Brandšteterová, Alena Mikrobiológia pre zdravotnícke školy / Sónak, Rudolf, 1920- Chémia a mikrobiológia vína / Minárik, Erich, 1924-2007 Mikrobiológia 2 :pre stredné odborné školy potravinárske / Škárka, Bohumil, 1933- Mikrobiológia 1 :pre stredné odborné školy potravinárske / Škárka, Bohumil, 1933- Mikrobiológia pre všeobecných lekárov / Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena / Rolný, Dušan, 1921- Mikrobiológia, epidemiológia :vysokoškolské učebné texty / Timko, Jaroslav, 1959- Všeobecná mikrobiológia pre 2. ročník stredných priemyselných škôl potravinárskej technológie / Tvrdoň, Milan, 1927-2009 Mikrobiológia a epidemiológia :učebný text pre SZŠ, odbor zdravotnícky laborant / Zahradnický, Jiří, 1922-1996 Pivovarnícka a sladovnícka mikrobiológia :pre 2. ročník SOU / Tvrdoň, Milan, 1927-2009 Mikrobiologie Microbiology / Norton, Cynthia Friend Essentials of Medical Microbiology / Volk, Wesley A. Potravinářská mikrobiologie / Hampl, Bohuš Lékařská mikrobiologie / Přecechtěl, Ferdinand Mikrobiologie :pro studenty zdravotnických oborů / Schindler, Jiří, 1931- Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology / Šilhánková, Ludmila, 1927- Klinická mikrobiologie sepse / Potužník, Vladislav Výprava do ríše mikróbov / Betina, Vladimír, 1930-2006 Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie :Protokoly / Slobodníková, Lívia Vybrané kapitoly z mikrobiológie / Sabó, Alexander, 1941- Lékařská mikrobiologie / Patočka, František, 1904-1985 Lékařská mikrobiologie / Patočka, František, 1904-1985 The Microbes :An Introduction to Their Nature and Importance. / Vandemark, Paul J. Neviditeľný svet vírusov / Mayer, Vlastimil Mikrobiologie v hygieně výživy / Hrubý, Stanislav Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika / Valík, Ľubomír Základy geomikrobiológie / Konhauser, Kurt Kvasinky a kvasinkové mikroorganizmy / Kocková-Kratochvílová, Anna Lékařská mikrobiologie :Bakteriologie, virologie, parazitologie / Schindler, Jiří, 1931- Lékařská mikrobiologie speciální / Votava, Miroslav 1942- Mikrobiologické laboratórne metódy / Betina, Vladimír, 1930-2006 Vybrané kapitoly z mikrobiológie, epidemiológie a hygieny / Langšádl, Leon Microbiology / Prescott, Lansing M. Mikrobiologické vádemékum / Sprössig, Martin Metody kultivace a diagnostiky anaerobních baktérií / Neubauer, Miloslav Anaerobní baktérie a anaerobní infekce / Závadová, Milada, 1919-2012