Suchergebnisse | VKMR v Trenčíne https://katalog.tsk.sk/library/vkmr/search/rss?q=mikrobiologia&lang=DE&pageSize=50 Suchergebnisse Mikrobiológia / Fjodorov, Michail Vasiľjevič Mikrobiológia / Veterány, Ladislav Mikrobiológia / Javoreková, Soňa Mikrobiológia / Hudecová, Daniela, 1948- Mikrobiológia. Števlíková, Tatiana Mikrobiológia potravín / Tančinová, Dana Všeobecná mikrobiológia / Petrovičová, Anna Poľnohospodárska mikrobiológia / Marendiak, Drahomír Všeobecná mikrobiológia / Betina, Vladimír, 1930-2006 Technická mikrobiológia / Haľama, Dušan Mikrobiológia vody / Daubner, Imrich Potravinárska mikrobiológia / Arpai, Ján Chémia a mikrobiológia vína / Minárik, Erich, 1924-2007 Mikrobiológia pre zdravotnícke školy / Sónak, Rudolf, 1920- Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena / Rolný, Dušan, 1921- Mikrobiológia pre všeobecných lekárov / Mikrobiológia, epidemiológia :vysokoškolské učebné texty / Timko, Jaroslav, 1959- Mikrobiológia I. pre chemické študijné odbory / Brandšteterová, Alena Mikrobiológia 2 :pre stredné odborné školy potravinárske / Škárka, Bohumil, 1933- Mikrobiológia 1 :pre stredné odborné školy potravinárske / Škárka, Bohumil, 1933- Mikrobiológia a epidemiológia :učebný text pre SZŠ, odbor zdravotnícky laborant / Zahradnický, Jiří, 1922-1996 Všeobecná mikrobiológia pre 2. ročník stredných priemyselných škôl potravinárskej technológie / Tvrdoň, Milan, 1927-2009 Pivovarnícka a sladovnícka mikrobiológia :pre 2. ročník SOU / Tvrdoň, Milan, 1927-2009 Chémia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom / Romanová, Daniela Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl / Kožuchová, Mária, 1950- Biológia pre 6. ročník základných škôl / Uhereková, Mária Biológia 1 v kocke :všeobecná biológia, mikrobiológia, botanika, mykológia, ekológia, genetika : pre stredné školy / Hančová, Hana Microbiology / Prescott, Lansing M. The Microbes :An Introduction to Their Nature and Importance. / Vandemark, Paul J. Microbiology / Norton, Cynthia Friend Mikrobiologie Výprava do ríše mikróbov / Betina, Vladimír, 1930-2006 Mikrobiologické vádemékum / Sprössig, Martin Mikrobiologie :pro studenty zdravotnických oborů / Schindler, Jiří, 1931- Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology / Šilhánková, Ludmila, 1927- Essentials of Medical Microbiology / Volk, Wesley A. Lékařská mikrobiologie :Bakteriologie, virologie, parazitologie / Schindler, Jiří, 1931- Lékařská mikrobiologie / Přecechtěl, Ferdinand Lékařská mikrobiologie / Patočka, František, 1904-1985 Lékařská mikrobiologie / Patočka, František, 1904-1985 Potravinářská mikrobiologie / Hampl, Bohuš Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie :Pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy / Göpfertová, Jana Klinická mikrobiologie sepse / Potužník, Vladislav Vybrané kapitoly z mikrobiológie / Čatár, Gustáv Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie :Protokoly / Slobodníková, Lívia Vybrané kapitoly z mikrobiológie / Sabó, Alexander, 1941- Mikrobiologické laboratórne metódy / Betina, Vladimír, 1930-2006 Základy obecné mikrobiologie / Němec, Miroslav, 1942- Kvasinky a kvasinkové mikroorganizmy / Kocková-Kratochvílová, Anna Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena :pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Hamplová, Lidmila, 1960-