Výsledok vyhľadávania | VKMR v Trenčíne https://katalog.tsk.sk/library/vkmr/search/rss?q=mikrobiologia&s=-9474&sd=ASC&page=4 Výsledok vyhľadávania Potravinárska mikrobiológia / Arpai, Ján Potravinářská mikrobiologie / Hampl, Bohuš Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika / Valík, Ľubomír Praktická príručka pre prácu v chemickom, biologickom a mikrobiologickom laboratóriu / Piršelová, Beáta Praktické cvičenia z mikrobiológie a imunologických prípravkov / Mlynarčík, Dušan Preventívne lekárstvo :[učebnica pre stredné zdravotnícke školy] / Rovný, Ivan, 1949- Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie :Protokoly / Slobodníková, Lívia Speciální veterinární mikrobiologie :celostátní vysokoškolská učebnice pro VŠ veterinární. / Vařejka, František Svet pod mikroskopom / Walker, Richard Školský atlas mikroorganizmov :pre 1. až 4. ročník SPŠP / Tvrdoň, Milan, 1927-2009 Tajomný svet mikróbov / Betina, Vladimír, 1930-2006 Technická mikrobiológia / Haľama, Dušan The Microbes :An Introduction to Their Nature and Importance. / Vandemark, Paul J. Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl / Kožuchová, Mária, 1950- Všeobecná mikrobiológia / Betina, Vladimír, 1930-2006 Všeobecná mikrobiológia / Petrovičová, Anna Všeobecná mikrobiológia pre 2. ročník stredných priemyselných škôl potravinárskej technológie / Tvrdoň, Milan, 1927-2009 Vybrané kapitoly z mikrobiológie / Čatár, Gustáv Vybrané kapitoly z mikrobiológie / Sabó, Alexander, 1941- Vybrané kapitoly z mikrobiológie, epidemiológie a hygieny / Langšádl, Leon