Výsledok vyhľadávania | Súborný katalóg TSK https://katalog.tsk.sk/search/by-authority/476642/rss Vyhľadávanie podľa autority: Nakladatelia/vydavatelia = Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Pohyb vody v zemine Benetin, Ján, 1924- Jakub Jakobeus ( okolo r. 1591 - 1645 ): Výber z diela Minárik, Jozef Poznámky k bionómii, vývoju a hospodárskemu významu pijaka lužného (Dermacentor pictus Herm.) v strednej Európe Mačička, Ondrej, 1917-1976 Žatevné a dožinkové piesne Demo, Ondrej, 1927-2020 Problémy estetiky hudobnej interpretácie Šimunek, Eugen, 1924-2000 Vnútorná právomoc štátov a OSN Tomko, Ján K otázke pokojného riešenia medzinárodných sporov Azud, Ján, 1928- Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči = Mogiľniki rannebronzovogo veka v Branče == Gräberfelder aus der Älteren bronzezeit in Branč Vladár, Jozef, 1934- Štúrovci a Juhoslovania : Príspevok k dejinám slovensko-juhoslovanských literárnych vzťahov Klátik, Zlatko, 1922-1990 Teória družstevníctva Štefanovič, Milan, 1927-2018 Štúrovci a Juhoslovania : Príspevok k dejinám slovensko-juhoslovanských literárnych vzťahov Klátik, Zlatko, 1922-1990 Prírodovedný spolok župy Trenčianskej 1877-1911 Hrabovec , Ivan Erózia pôdy Zachar, Dušan, 1926- Veľký rusko-slovenský slovník 4 = Boľšoj russko-slovackij slovar : R-S Kučerová, Eva, 1936- Veľký rusko-slovenský slovník 2 = Boľšoj russko-slovackij slovar : K-O Kučerová, Eva, 1936- Veľký rusko-slovenský slovník 3 = Boľšoj russko-slovackij slovar : P Kučerová, Eva, 1936- Veľký rusko-slovenský slovník 1 = Boľšoj russko-slovackij slovar : A-J Kučerová, Eva, 1936- Bentonit a jeho využitie Gregor, Mikuláš Emócie v psychofyziologickom experimente Stančák, Andrej, 1924- Nekoronárne myokardiopatie Gvozdják, Ján