Výsledok vyhľadávania | Súborný katalóg TSK https://katalog.tsk.sk/search/by-authority/892870/rss?root=402&ticket=-8&s=-9&sd=ASC&page=1&ticketId=-8 Vyhľadávanie podľa autority: Korporácia = Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra, Slovensko). Fakulta humanitných vied Študijný program - hlavné štúdium :Akademický rok 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 / Gadušová, Zdenka Študijný program - základné štúdium :Akademický rok 1997/1998, 1998/1999 / Gadušová, Zdenka Študijný program - základné štúdium :Akademický rok 1998/1999, 1999/2000. Filozofická fakulta Študijný program - hlavné štúdium :Akademický rok 1998/99, 1999/2000, 2000/2001. Filozofická fakulta