Výsledok vyhľadávania | Súborný katalóg TSK https://katalog.tsk.sk/search/rss?q=%22po%C5%A1t%C3%A1r%20zvon%C3%AD%20v%C5%BEdy%20dvakr%C3%A1t%22&page=1 Výsledok vyhľadávania Poštár zvoní vždy dvakrát Cain, James M. (James Mallahan), 1892-1977