Skip to main content
Zobrazené záznamy 1 - 20 z celkom 110.
Typ dokumentu Signatúra Autor Názov Časť Rok Počet zväzkov
KN
Žofčinová, Vladimíra, 1972-
Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe / Vladimíra Žofčinová
2013
1
Len prezenčne
KN
Černáková, Jana, 1983-
Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku / Jana Černáková ; zodpovedná redaktorka Dana Žňavová
2017
2
Dostupné
KN
Thurzová, Marta
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve / Marta Thurzová, Ladislav Dudor, Juraj Mezei
2016
3
Dostupné
KN
Thurzová, Marta
Miestna samospráva a pracovnoprávne vzťahy / Marta Thurzová, Soňa Klementová
1992
2
Dostupné
KN
Kubišta, Jaroslav
Pracovnoprávne vzťahy súkromných podnikateľov / Jaroslav Kubišta
1991
2
Dostupné
KN
Kubišta, Jaroslav
Pracovnoprávne vzťahy súkromných podnikateľov / Jaroslav Kubišta
1991
1
Dostupné
KN
Thurzová, Marta
Miestna samospráva a pracovnoprávne vzťahy / Marta Thurzová a Soňa Klementová
1992
1
Dostupné
KN
Belešová, Jarmila
Pracovnoprávne vzťahy v škostve : uplatňovanie právnych predpisov platných pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania zamestancov rezortu školstva / Jarmila Belešová
2017
4
Dostupné
KN
Klein, Milan
Zborník pracovno-právne vzťahy, právne predpisy zákona o zamestnanosti, odmeňovanie za prácu : Právny stav platný v r. 2001 (praktická aplikácia v niektorých prípadoch) / M. Buchtová , M. Janušová , Milan Klein
2001
1
Len prezenčne
KN
Konečná Veverková, Ingrid
Ekonomické minimum starostu : [pracovnoprávne vzťahy v podmienkach územnej samosprávy : rozpočtové hospodárenie obce : rozpočet obce a rozpočtové provizórium : záverečný účet obce : koncesné zmluvy uzatvárané obcou : ozdravný režim a nútená správa v obci : majetok obce a zásady hospodárenia s majetkom obce : riešené príklady z praxe / Ingrid Konečná Veverková
2015
1
Len prezenčne
KN
Matlovičová, Iveta
Mzdy profesionálne : pracovnoprávne vzťahy - ich vznik a zánik : odmeňovanie, výpočet miezd, mzdové veličiny : zdravotné poistenie, vykazovanie údajov a ročné zúčtovanie preddavkov : sociálne poistenie a vykazovanie poistného : zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti : tvorba a použitie sociálneho fondu : personálna a mzdová dokumentácia : riešené praktické príklady / Iveta Matlovičová
2014
3
Len prezenčne
KN
Pauličková, Alena, 1955-
Otázky a odpovede v rámci pracovnoprávnych vzťahov : Úplné znenie Zákonníka práce. Vybrané kapitoly z pracovnoprávnych vzťahov s návodmi na riešenie / Alena Pauličková
2001
2
Dostupné
KN
Švec, Marek
Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky / Marek Švec a kolektív
2020
1
Dostupné
KN
Kovařík, Jan, 1928-
Základy československého socialistického pracovního práva / Jan Kovařík
1962
1
Len prezenčne
KN
Thurzová, Marta
Základy pracovného práva / Marta Thurzová
2004
2
Dostupné
KN
Zákonník práce : úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. mája 2018
2018
1
Dostupné
KN
Zákony 3/2003 : Úplné znenia zákonov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej a súvisiace predpisy platné k 1.1.2003
2003
1
Len prezenčne
KN
Vetráková, Milota, 1950-
Analýza pracovného miesta a jeho hodnotenie / Milota Vetráková
2000
1
Dostupné
KN
Švec, Marek
Ochrana osobných údajov : v pracovnoprávnych vzťahoch / Marek Švec - Tatiana Valentová
2016
2
Dostupné
KN
Kovařík, Jan, 1928-
Společenské pracovní vztahy a pracovní smlouva : určeno hosp. a odb. pracovníkům i studujícím ekon. a právních věd / Jan Kovářík
1960
1
Len prezenčne

Akcia

RSS

Spresnenie

[Loading...]